Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Διαλέξεις Οκτωβρίου 2016

06 Οκτωβρίου
Δρ. Κλείτος Ιωαννίδης, "Οιδίπους ή το αινιγματικό αρχέτυπο του ανθρώπου"

13 Οκτωβρίου
Ανδρεανή Ηλιοφώτου, "Η τραγική φιλοσοφία του Σοφοκλέους"

20 Οκτωβρίου
Δρ. Τίτος Χριστοδούλου, "Albert Camus"

27 Οκτωβρίου
Δρ. Ιωάννης Χριστοδούλου, "Διδασκαλία της Φιλοσοφίας"