Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

Φιλοσοφική Εταιρεία Κύπρου, LE σειρά μαθημάτων για το κοινό

Κάθε Πέμπτη, 17.00 – 19.00, στο Foyer του Θεάτρου Ένα

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016
Εισηγητής: Δρ. Κλείτος Ιωαννίδης
Θέμα: "Η ομορφιά που υπήρξε η Ελλάδα: οι δύο μεγάλοι ποταμοί των Ελλήνων".

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016
Εισηγήτρια: κ. Τζένη Κωνσταντινίδη
Θέμα: "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Ιστορίας".

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016
Εισηγητής: Δρ. Τίτος Χριστοδούλου
Θέμα: "Ιστορία της Ηθικής στην Ηθική της Ιστορίας".

Πέμπτη, 12 Μαίου 2016
Εισηγήτρια: κ. Ανδρεανή Ηλιοφώτου
Θέμα: "Το καθολικό, το τραγικό και το υψηλό στην αρχαία Λογοτεχνία".

Πέμπτη, 19 Μαίου 2016
Εισηγητής: Δρ. Θεόδωρος Μαυρογιάννης
Θέμα: "Ισοκράτης και Τευκρίδες".

Πέμπτη, 26 Μαίου 2016
Εισηγήτρια: Δρ. Ελένη Παπαμιχαήλ
Θέμα: "Η τρέλα κατά Πλάτωνα".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου