Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Διαλέξεις Νοεμβρίου 2016

03 Νοεμβρίου
Τζένη Κωνσταντινίδου, "Η πλατωνική "χώρα" του Τιμαίου κατά τον Derrida"

10 Νοεμβρίου
Καθηγητής Παναγιώτης Τουλιάτος, "Τα αρχιτεκτονικά μνημεία και τα μηνύματά τους"

17 Νοεμβρίου
Γρηγόρης Παρασκευά και Κλείτος Ιωαννίδης
"Είναι και Φαίνεσθαι"

24 Νοεμβρίου
Καθηγητής Θεόδωρος Μαυρογιάννης, "Αθηναϊκή Δημοκρατία: Ιδεολογία και ιστορική πραγματικότητα"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου